Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Το γραφείο μας διενεργεί επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Η επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού είναι υποχρεωτική όταν η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος κλιματισμού είναι πάνω από 12 KW και πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια.

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για επιθεώρηση Εγκατάστασης κλιματισμού  ορίζεται από το νόμο ως ακολούθως:

Για ψυκτική ισχύ από 12KW – 100KW  300 Ευρώ.

Για ψυκτική ισχύ από 100KW και πάνω  500 Ευρώ.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.

Το γραφείο μας στις τιμές αυτές προσφέρει έκπτωση 50%.

284 comments to “Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων Κλιματισμού”

You can leave a reply or Trackback this post.

You must be logged in to post a comment.