Επιθεωρήσεις Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Το γραφείο μας διενεργεί επιθεωρήσεις Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Η επιθεώρηση του Λέβητα και της Εγκατάστασης θέρμανσης με βάση τη νομοθεσία πρέπει να γίνεται:

Για λέβητες από 20KW – 100KW  κάθε 5 χρόνια.

Για λέβητες από 100KW και πάνω κάθε 2 χρόνια.

Για λέβητες από 100KW και πάνωμε καύσιμο φυσικό αέριο  κάθε 4 χρόνια.

Για λέβητες ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών μία μόνο φορά.

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για επιθεώρηση Λέβητα και Εγκατάστασης θέρμανσης ορίζεται από το νόμο ως ακολούθως:

Για λέβητες από 20KW – 100KW  150 Ευρώ.

Για λέβητες από 100KW   250 Ευρώ.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.

Το γραφείο μας στις τιμές αυτές προσφέρει έκπτωση 50%.