Ενεργειακό πιστοποιητικό

Εκδίδουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του ακινήτου σας από 40€ , καλέστε μας στο 210 9210592 ή στο 6981125335 για ενημέρωση.

Τι είναι Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο έγγραφο από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό μητρώο. Στο Π.Ε.Α. αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Αποτελεί στην ουσία το έγγραφο-ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου ή διαμερίσματος. Έχει ισχύ για 10 χρόνια (εκτός από περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης πριν το πέρας των 10 ετών), περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργειακή συμπεριφορά του, δηλαδή πόσο ενεργοβόρο είναι, ενώ μπορεί ο εκάστοτε ένοικός του να εκτιμήσει με αυτό τι πρόκειται να του κοστίσει το κτίριο ενεργειακά ετησίως.
Το Π.Ε.Α. εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό, τον ενεργειακό επιθεωρητή, έπειτα από αυτοψία του κτιρίου και μετά από σχετικούς υπολογισμούς, που λαμβάνουν υπ’ όψιν την ποιότητα των εξής βασικών στοιχείων του κτιρίου: δομικά στοιχεία, μονώσεις, κουφώματα, εξωτερικές σκιάσεις και τέντες, σύστημα θέρμανσης, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης(για κτίρια του τριτογενούς τομέα λαμβάνεται υπόψη και ο φωτισμός) Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ μέχρι Η) ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει ετησίως για τις βασικές του ανάγκες (θέρμανση, κλιματισμός, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό μόνο για τα καταστήμ), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοση του κτιρίου.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) – Βασικές ενότητες

Το Π.Ε.Α. παραδίδεται στον ιδιοκτήτη υπογεγραμμένο από τον ενεργειακό επιθεωρητή και είναι ένα δίφυλλο χαρτί αποτελούμενο από τέσσερις ενότητες πληροφοριών:

 • Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου (διεύθυνση, επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, έτος κατασκευής, στοιχεία ιδιοκτήτη), καθώς και μία φωτογραφία της εξωτερικής όψης του κτιρίου.
 • Στη δεύτερη ενότητα δίνεται σχηματικά η κατάταξη του κτιρίου σε μία από τις 9 ενεργειακές κατηγορίες, ενώ αναφέρεται και με αριθμούς η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας του κτιρίου.
 • Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζεται με ποσοστά πόση από την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο ετησίως προέρχεται από ηλεκτρικό ρεύμα, πόση από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άλλο καύσιμο ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δίνεται επιπλέον μία δεύτερη κατανομή για το πού δαπανάται η ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια, δηλαδή τι μέρος δαπανάται για τη θέρμανση του κτιρίου, τι μέρος για την ψύξη του  τι μέρος για το ζεστό νερό χρήσης και για τα καταστήματα τι μέρος δαπανάται για φωτισμό)
 • Στην τέταρτη ενότητα φαίνονται κάποιες συστάσεις από τον επιθεωρητή για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, μαζί με το αντίστοιχο εκτιμώμενο αρχικό κόστος, την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και την εκτιμώμενη περίοδο αποπληρωμής καθεμιάς.

Ποιους αφορά το Π.Ε.Α. και ποιοι εξαιρούνται?

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτιρίων αφορά όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων (κατοικίες, γραφεία καταστήματα κ.τ.λ.)αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ». Για όλες αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πλέον η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς από 09/01/2012 οι Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, εάν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α. και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.

Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων:

 • Παρατάσεις/ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
 • Τροποποιήσεις όρων υφιστάμενων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλόμενων μισθωμάτων).
 • Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
 • Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης, τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, τα διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
 • Μισθώσεις κτισμάτων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοσή του?

Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρίου επικοινωνεί με το γραφείο μας και αναθέτει την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
Ο ενεργειακός επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης.
Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους. Στη συνέχεια ορίζεται η αυτοψία που γίνεται από τον επιθεωρητή στον υπό εξέταση χώρο.
Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την άμεση έκδοσή του, ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται?

Για ακίνητα με ημερομηνία ανέγερσης πριν από τις 14/03/1983 απαιτούνται τα εξής

 • Αντίγραφο αρχιτεκτονικής κάτοψης του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (σε περιπτώσεις που έχει γίνει δήλωση)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση  αντιγράφου κάτοψης του ακινήτου, το γραφείο μας αναλαμβάνει την αποτύπωσή τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας. Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο για την έκδοση Π.Ε.Α.

Για ακίνητα με ημερομηνία ανέγερσης μετά από τις 14/03/1983 απαιτούνται τα εξή

 • Αντίγραφο αρχιτεκτονικής κάτοψης του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (σε περιπτώσεις που έχει γίνει δήλωση)
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
 • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (σε περίπτωση που έχει γίνει αίτηση)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση  αντίγραφου κάτοψης του ακινήτου, το γραφείο μας αναλαμβάνει την αποτύπωσή τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας. Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο για την έκδοση Π.Ε.Α.

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας για το Π.Ε.Α

Το γραφείο μας διενεργεί επιθεωρήσεις κτιρίων και εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια.

Για υφιστάμενα κτίρια είναι υποχρεωτική για τη μεταβίβαση ή ενοικίαση του κτιρίου και ισχύει για 10 χρόνια ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταβιβάσεων ή ενοικιάσεων που θα γίνουν.

Επίσης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον είναι υποχρεωτική η έκδοση  Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), μία φορά πρίν τις αλλαγές ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και μία μετά.

Το κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι από 40 Ευρώ   για τα διαμερίσματα και τα καταστήματα.