Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Για ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε στο 2109210592 ή στο 6981125335.

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Εξοικονομώ κατ οίκον – Ποιες κατοικίες χρηματοδοτούνται

Επιλέξιμες κατοικίες για το πρόγραμμα είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς κάποια επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα εξής κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα? Με ποια κριτήρια?

Ακολουθεί ο πίνακας:

Πίνακας εξοικονομώ κατ οικον

Παρατίθενται αναλυτικότερα οι κατηγορίες του παραπάνω πίνακα:

Κατηγορία Α1

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000 € αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 € θα λάβει άτοκο δάνειο 3.000 € και επιχορήγηση 7.000 €.

Κατηγορία Α2

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 12.000 € και 40.000 € ή 20.000 € και 60.000 € αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 € θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 € και επιχορήγηση 3.500 €.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 40.000 € και 60.000 € ή 60.000 € και 80.000 € αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 € θα λάβει άτοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500 €.

Προβλέπεται η δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Εξοικονομώ κατ οίκον – Τι γίνεται σε περιπτώσεις πολυκατοικιών

Κάθε παρέμβαση από αυτές που θεωρούνται «κοινόχρηστες» απαιτούν επίτευξη συμφωνίας στην πολυκατοικία, ανεξαρτήτως ένταξης ή μη στο Πρόγραμμα.

Για την ένταξη της πολυκατοικίας στο Πρόγραμμα αρκεί μόνο το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Σε αυτήν την περίπτωση είναι επιλέξιμοι και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που είναι κενά. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων της κατηγορίας Β στην κατηγορία Α2 εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α1 ή Α2. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες με υψηλότερα εισοδήματα της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία κινήτρων Β. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία κινήτρων που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι από ενεργειακής πλευράς τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όταν οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο της πολυκατοικίας.

Το ποσοστό που απαιτείται για συμφωνία στη Γενική Συνέλευση καθορίζεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται?

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μίας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη όπως αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ.)
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες κτλ.)
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση του εξοπλισμού του λεβητοστασίου (σύστημα λέβητα-καυστήρα) και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης, τοποθέτηση αντλιών θερμότητας κτλ.)

Για την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 € ανά ιδιοκτησία.

Εξοικονομώ κατ οίκον – Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Τα βήματα που ακολουθούνται για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» είναι τα εξής:

  1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση
  2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
  3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου – υπογραφή δανειακής σύμβασης – εκταμίευση προκαταβολής
  4. Υλοποίηση παρεμβάσεων – δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση
  5. Προσκόμιση δικαιολογητικών – εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης

Για όποιες απορίες έχτε μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το γραφείο μας, ώστε ένας συνεργάτης να σας ενημερώσει. Στη συνέχεια, ένας εξειδικευμένος μηχανικός επισκέπτεται το χώρο σας, και διαπιστώνοντας τις ανάγκες σας, σας παρουσιάζει τις δυνατές λύσεις για εσάς. Σε περίπτωση συνεργασίας αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία δημιουργίας φακέλου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση του φακέλου σας για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον.

Το κόστος των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτούνται (πριν και μετά την ενεργειακή αναβάθμιση) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την επιδότηση του προγράμματος.

Επίσης αν αναθέσετε τη διαδικασία του προγράμματος σε σύμβουλο έργου, η αμοιβή του συμβούλου έργου επιδοτείτε από το πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.